Nutikas raamatupidamine 1000 EUR soodsamalt

  • Raamatupidamine 1000 EUR soodsamalt
  • Soodustus ka neile, kes raamatupidamisteenust ei vaja
  • Laekumata arvete ülevaade reaalajas
  • Nutikas töö hoiab kõigi aega kokku
  • Vajalik info on kohe kättesaadav
  • e-arved, elektrooniline menetlus ja -arhiiv on hinna sees
  • Auditeeritud teenusepakkuja on turvaline partner

Raamatupidamine 1000 EUR soodsamalt

Kõigile uutele klientidele, kes sõlmivad meiega äritarkvara Directo litsentsilepingu, teeme raamatupidamisteenuse või tarkvara juurutuse teenustelt soodustuse ilma käibemaksuta summas 1000 eurot. Soodustuse saamiseks sõlmitud Directo litsentsileping peab kehtima vähemalt 12 kuud.

Soodustus ka neile, kes raamatupidamisteenust ei vaja

Anname head nõu ja pakume kõike nimetatut ka neile, kes eelistavad oma palgalist raamatupidajat. Vajadusel oleme Teie raamatupidajale keerulisemates küsimustes või niisama kogemusega toeks.

Laekumata arvete ülevaade reaalajas

Meie raamatupidamisteenus sisaldab tarkvara roboti kasutamist, mis võimaldab müügiarvete laekumiste registreerimist panga elektroonilise kiirteavituse saabumisel. Sõltuvalt saabunud maksekorralduse korrektsusest võib andmete registreerimisel tekkida väheolulisi vigu, mis ei vähenda märkimisväärselt operatiivse info kättesaadavusest tekkivat võitu. Täna pakuvad LHV Pank ja Swedbank kiirteavituse teenust tasuta. Loodetavasti lisandub see võimalus lähitulevikus ka teiste pankade teenuste portfelli.

Nutikas töö hoiab kõigi aega kokku

Raamatupidamisega seondub palju tegevusi, millega on hõivatud mitmed ettevõtte võtmeisikud (müügijuhid, ostujuhid, projektijuhid, tootmisjuhid, lao töötajad jne.). Soovitame tarkvara ja töövõtteid, mis väldivad tegevuste dubleerimist. Tulemuseks on ebameeldivatest ülesannetest vabanenud töötajad, rohkem pühendumist kasumi teenimisele ning rõõmsamad inimesed.

Vajalik info on kohe kättesaadav

Kaasaegne ettevõtja ei pea aruannete saamiseks raamatupidaja poole pöörduma. Kogu info on vaid mõne klikiga arvutist või kasvõi telefonist kättesaadav. Oskame kasutaja töölaua seadistada selliselt, et otsitava leidmine oleks lihtne ning olulisem lühivalikute näol kohe olemas. Ja seda lisaks juhtidele ka kõigile töötajatele, kes oma töös äriinfot vajavad. See kõik on nii lihtne, et paljudele raskesti usutav.

e-arved, elektrooniline menetlus ja -arhiiv on hinna sees

Nutikate lahenduste sees on oluline olemas. Pakume kaasaegset tööriista, mis sisaldab tulevikku vaatavate võimaluste olemasolu. Ärgem kulutagem aega info käsitsi sisestamisele, kooskõlastamist vajavate tehingute paberil allkirjastamisele. Jätkem paber ja mõtleme arhiivi ruumile põnevama kasutusotstarbe.

Auditeeritud teenusepakkuja on turvaline parnter

Raamatupidamisbüroo kvaliteeti on keeruline hinnata. Paljud on oma partnerites põhjusega pettunud. Eesti Raamatupidajate Kogu algatas 2020. aastal raamatupidamisettevõtete tunnustamise. Tunnustuse saamiseks peab raamatupidamisettevõte omama kõrgeima kutsestandardiga töötajat, koolitama pidevalt oma töötajat, omama vastutuskindlustust ning täitma mitmeid teisi nõudeid. Seda kõike kontrollitakse sõltumatu, sertifitseeritud siseaudiitori poolt. Askendo OÜ on esimeste seas tunnustatud raamatupidamisettevõte.

Võta ühendust, et saaksime Sulle abiks olla!

Jaga postitust