Otsime raamatupidajat

Otsime oma rõõmsameelsesse meeskonda raamatupidajat.

Aktiivse kasvuga Askendo 2017. majandusaasta käibeks kujunes 374 tuh. eurot. Käesoleval aastal planeerime ületada 470 tuh euro piiri. Meie lisainfot loe siit

Eriline tööpakkumine

Kõrge kvaliteediga raamatupidamisteenuse ostutajana ja ärikonsultandina peame head enesetunnet, nagu ka töö suurepärast tulemust esmatähtsaks. Uuenduslike IT lahenduste, sh. kaugtöö ning läbimõeldud tööprotsesside toel hoiame oma efektiivsuse kõrgel. Iga meeskonnaliige saab tööd teha just endale sobival ajal ja kohas. Täiskoormuse juures jääb brutotasu üldjuhul vahemikku 1800 – 2500 eurot kuus. Keerukamate ülesannete täitmisel ei ole tasu kasv piiratud.

Koostööd oleme valmis alustama ka osalise töökoormusega, et saaksid meie põneva maailmaga tutvudes sellesse järk-järgult sisse elada. Praktika kohaks pakkumine ei sobi.

Tööst lähemalt

Sõltuvalt kliendist, sisaldab töö kogu ettevõtte raamatupidamist või piiratud ülesannete täitmist (palgaarvestus, kontroll, maksudeklaratsioonide esitamine, aruannete koostamine vms.). Erineva keerukusega töid jagame meeskonnas igaühe oskustest ja kogemustest lähtuvalt. Oleme üksteisele toeks, et ka kõige keerukamad maksuküsimused saaksid asjatundliku lahenduse ning kliendid vajaliku abi äritarkvara kasutamisel ja muudes jooksvates küsimustes. Pideva enesetäiendamise abil hoiame end kursis õigusaktide muudatuste ja muu tipptasemel teenuse osutamiseks vajalikuga.

Püsivalt klientidega suheldes ja nende vajadusi mõistes tagame teenuse kõrge taseme ning sõbraliku kontakti olemasolu.

Sinult ootame

Positiivset ja särasilmset suhtumist, probleemide mõistmist ning initsiatiivi lahenduste otsimisel. Avatust uuendustele ja innukust nende ellu viimisel.

Kohusetunnet kokkulepete täitmisel ning tähtaegadest kinnipidamisel.

Raamatupidamise alaseid teadmisi ja tahet neid pidevalt arendada.

Head arvuti kasutamise oskust. Me ei eelda konkreetse tarkvara teadmisi eksperdi tasemel, kuid pidev enesetäiendamine tarkvara lõppkasutajana on väga oluline.

Julgust suhelda nii meeldivates, kui ka keerulistes olukordades.

Inglise keele suulist ja kirjalikku oskust mõistliku suhtlemise tasemel.

Kui pakub huvi…

Saada oma CV ja sooviavaldus aadressile personal@askendo.ee
Valitud kandidaatidega teeme esimese töövestluse videokõnena Skype’i vahendusel.