Raamatupidamisteenus loob eelised

Raamatupidamisteenus loob eeliseid

Raamatupidamisteenus loob eelised

Tugev raamatupidamise- ja maksualane kogemuste pagas

Raamatupidamisbüroo puutub igapäevaselt kokku väga erinevate majandustehingute kajastamisega ning nendega seotud maksukaasuste lahendamisega. Teeme igapäevaselt koostööd audiitoritega ning esindame kliente suhetes maksuhalduriga.

Hinnas sisalduvad üldkulud

Meie raamatupidajate koolitus, puhkused, töövahendid sisalduvad raamatupidamise hinnas. Ettevõtte oma raamatupidaja puhul on need kulud tihti märkamatud, kuid märkimisväärse suurusega.

Teenuse pidev kättesaadavus

Teenusepakkujana leiame alati asenduse ühe raamatupidaja haigestumise või puhkuse ajaks.

Informatsiooni konfidentsiaalsus

Väline raamatupidaja on kliendi meeskonnast sõltumatu. Palga- ja muude ettevõtte tundlike andmete salastatus on paremini kaitstud. Teenusepakkujal puudub motivatsioon anda isiklikul tasemel hinnanguid meeskonna- või ettevõttesiseste otsustele, mida tuleb palgalise raamatupidaja puhul praktikas ette.

Paremad aruanded ja raamatupidamise kõrgem usaldusväärsus

Näiteks Saksamaa finantsasutused hindavad väike- ja keskmise suurusega ettevõtete aruandeid kõrgemalt, kui selle on koostanud professionaalne teenusepakkuja. Tõenäoliselt on see trend tulevikus levimas ka Eestisse.

Vastutava raamatupidaja vahetamise lihtsus

Raamatupidamisbürood on tavaliselt kogenud väga erinevaid raamatupidamise ülevõtmise viise. Näiteks oleme aidanud klienti olukorras, kus lahkunud pearaamatupidaja jättis olulised ülesanded täitmata ja kustutas osa raamatupidamise informatsioonist.

Meie kohustused kliendi ees on sätestatud lepingu ja õigusaktidega, mis tagavad kogu vajaliku info sujuva üleandmise ka juhuks, kui meie koostöö kliendiga mistahes põhjusel lõpeb.

Õiglane hind

Kõrge efektiivsus on raamatupidamisele keskendunud teenusepakkuja kriitiline edutegur. Sellest tulenevalt kujuneb turul õiglane hind, millest kõik asjatundlikud teenusepakkujad lähtuvad.

Vaata lisaks ka: