Marianne Melnikov

Marianne Melnikov

Õppisin raamatupidamist Tallinna Majanduskoolis, mille lõpetasin 2016. aastal. Järgnevatel aastatel võtsin samas koolis osa maksuspetsialisti koolitusest. Minu erialaseid oskusi kinnitab Eesti Raamatupidajate Kogu poolt väljastatud raamatupidaja 5. taseme kutsetunnistus.

2017. aasta alguses alustasin tööd raamatupidamisbüroos Rödl & Partnerid. Aja jooksul sain üha vastutusrikkamaid ülesandeid, mis on tänaseks andnud mulle tervikliku kogemuse raamatupidamisteenuse valdkonnast üldiselt. Muuhulgas olen tegelenud nii ettevõtete grupisisese raporteerimisega, kui ka auditeeritavate aastaaruannete koostamisega.

Naudin tööd raamatupidamisbüroos just erialaste väljakutsete ja mitmekülgsete klientide tõttu. Tihti esinevad tavatud olukorrad nõuavad suuremat pingutust, mis on erialases mõttes huvitavalt silmaringi avardav.

Suhtlen eesti- ja inglise keeles.