Kuidas leida usaldusväärne raamatupidamisteenus?

Hiljutise uuringu (vt. OSKA uuringu järeldused) põhjal on Eestis orienteeruvalt 5000 raamatupidamisteenuse pakkujat. Muuhulgas leiab nimetamist raamatupidamisteenuse ebaühtlane kvaliteet. Ühe näitena toodi kahe kõrgema raamatupidaja taseme kutse omanike arv, mis on alla 10% raamatupidamisteenust pakkuvate äriühingute hulgast. Anname siinkohal soovitusi, mis aitavad olulist osa riskidest maandada.

Teenusepakkuja tegelik taust

Kaasaegne veebidisain ja sotsiaalmeedia võimaldab luua suurepärase mulje väga väikse pingutusega. Sagedasti näeme raamatupidamisteenuse reklaami juures märksõnu „usaldusväärne“, „kogenud“, „juhtiv“ jms. Hoopis tõesema info annavad nende äriühingute avalikud aastaaruanded, mille lihtsustatud koondandmed on saadaval näiteks lehel www.teatmik.ee

Soovitame pöörata tähelepanu järgnevale, nähtavate tabelite lõikes:

 1. Majandusaasta aruanded
  Aruande esitamise tähtaeg on 6 kuu jooksul alates sama majandusaasta lõppemisest. Enamus äriühingutest kasutab majandusaastana kalendriaastat, mille korral peab aruanne olema esitatud 30. juunil. Paljud oma aruande just sellel päeval esitavad. Teenuse kvaliteedis tekib kahtlusi, kui teenusepakkuja ei täida korrektselt iseenda aruande esitamise kohustust.

 2. Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv
  Maksustatav käive annab hinnangu teenusepakkuja suurusele. Alla 20 000 eurone kvartali käive viitab üldjuhul üksikettevõtjale või muu tegevuse kõrvalt osutatavale teenusele. See sobib väiksema ja vähem nõudliku raamatupidamise korraldamiseks, kus ei teki keerulisi küsimusi ning raamatupidaja igapäevane kättesaadavus pole oluline. Erandjuhul võib olla tegemist tubli ja kiiresti kasvava alustajaga, kes alles hakkab ennast turul tõestama.

  Töötajate arv näitab Maksu- ja Tolliameti andmeid. Arvu oluline erinemine teenusepakkuja kodulehel toodud töötajate arvust, viitab tõenäoliselt allhankijate kasutamisele, mis kätkeb endas kõrgemat riski kliendi jaoks.

 3. Tööjõumaksud
  Hinnanguline keskmine brutopalk annab maksandmete põhjal arvestatud meeskonna keskmise töötasu suuruse. Kõrgem töötasu on parem, kuna see viitab kõrgema kompetentsiga, tugevamale meeskonnale. Madalama töötasu maksmine ei taga kliendi jaoks odavamat teenust. Küll võib hästi tasutatud, professionaalne raamatupidaja pakkuda kõrgemat kvaliteeti.

  Raamatupidamise tippspetsialistide keskmine palk Harjumaal oli 2023. aasta 3. kvartalis 2601 eurot. Tugevad spetsialistid teenivad kõrgemat töötasu.

 4. Võlgnevused Maksu- ja Tolliametile
  Maksuvõlad viitavad märkimisväärsele probleemile, mis võib mõjutada teenuse kvaliteeti. Raamatupidamisteenuse osutamisel võib realiseeruda rahavoo tõrkeid põhjustavaid riske. Ometi peaks raamatupidamisettevõte saama oma majandamisega keskmiselt edukamalt hakkama. Eriti suur ohumärk on maksuvõlg, mis ei ole maksegraafikus.

 5. Aastaaruande koondnäitajad
  Tabel annab aegreana hea ülevaate majandusaastate käivetest ja omakapitalist. Igas äris võib olla tagasilööke aga üldiselt kasvavas trendis, tugeva omakapitaliga ja stabiilselt kasumis äriühingud on ka vastutusvõimelisemad. Neil on ressurssi töötajate koolitamiseks, teenuse arendamiseks ning kaasaegsete ja turvaliste tehniliste lahenduste kasutamiseks.

Teenusepakkuja kogemus

Eelkõige väiksemate (1 – 2 töötajat) raamatupidamisteenuse pakkujate puhul väärib uurimist töökogemus nõutavas tegevusvaldkonnas. Paljud saavad hõlpsasti hakkama lihtsa palgaarvestuse ning siseriikliku hulgimüügi või teenuse osutamise ärides. Palju keerulisemaks läheb raamatupidamine kinnisvara, tootmise, põllumajanduse, investeeringute ja mitmetes teistes tegevusvaldkondades. Suuremate nõudmiste korral muutub oluliseks teenusepakkuja tarkvara valik ning võime selle tarkvara kasutajatele tuge pakkuda. Viimast on hädasti vaja juhul, kui raamatupidamisteenuse klient kasutab raamatupidajaga sama tarkvara.

Üksikettevõtjast teenusepakkuja puhul on tausta uurimine keerulisem ning teenuse risk asendatavuse puudumise tõttu kõrgem.

ERK Tunnustatud raamatupidamisettevõtted

Eesti Raamatupidajate Kogu kehtestas 2020. aastal nõudeid, mille alusel saavad raamatupidamisbürood taotleda vastava kvaliteedimärgi. Tunnustatud raamatupidamisettevõtted võtavad muuhulgas kohustuse täita kõrgemaid kvaliteedinõudeid. Nõuete täitmata jätmisel saab Eesti Raamatupidajate Kogu tunnustuse ära võtta, mis on ka tunnustatud raamatupidamisettevõtete nimekirjast näha. Väljastatud tunnustus kehtib 5 aastat, mille möödumisel peab raamatupidamisettevõte läbima tunnustuse säilitamiseks uue siseauditi.

Kutsetunnistusega raamatupidajad

Kõigil raamatupidajatel on võimalik sooritada kutseeksam, mille positiivse tulemuse korral väljastatakse kutsetunnistus. Täna väljastatakse kolme raamatupidaja taseme kutseid:

Raamatupiaja, tase 5 – eksami sooritavad mitmete koolide raamatupidaja eriala lõpetajad.

Vanemraamatupidaja, tase 6 – eksam hõlmab keerulisemaid ülesandeid, mis eeldavad raamatupidamise sügavamat tundmist ja analüüsi sisulist mõistmist.

Juhtivraamatupiaja, tase 7 – eksam sisaldab küsimusi raamatupidajate meeskonna juhtimisest, era-, kui ka avaliku sektori raamatupidamisest, sügavamat analüüsi tundmist ning praktilist kogemust. Ühtlasi on nõutud pideva täienduskoolituse tõendamist.

Kutsetunnistus ei pea olema igal raamatupidajal. Küll on oluline, et teenusepakkuja meeskonna juhi raamatupidamise tase oleks väga hea. ERK kvaliteedimärgi eeldusena peab vähemalt ühel raamatupidamisettevõtte töötajal või juhatuse liikmel olema 6. taseme vanemraamatupidaja kutsetunnistus. Kutsetunnistus on personaalne ja selle kehtivust saab kontrollida SA Kutsekoda registrist. Piisab inimese nime või isikukoodi sisestamisest päringu vormile.

Kokkuvõtteks

Tugevaid raamatupidajaid on nii suurte, kui ka väikeste raamatupidamisettevõtjate hulgas. Avalikud tunnustused, sooritatud eksamid ja läbipaistavad majandustulemused annavad alati suurema kindluse teenusepakkuja töö kvaliteedi osas. Neid näitajaid ignoreerides võib ka õnneks minna aga iga ettevõtja saab otsustada, kas tasub oma raamatupidamisega lotot mängida.

Askendo OÜ on ainus Eesti raamatupidamisbüroo, mille meeskonnas on Juhtivraamatupidaja 7. taseme kutse. Alates 2021. aasta aprillist on Askendo ERK tunnustatud raamatupidamisettevõte. Meie kontaktid leiad siit.

Jaga postitust