Käibedeklaratsiooni vigade ennetamine

Teeme järgneva lühikokkuvõtte jaanuari käibemaksuarvestuses sagedamini esinevate vigade kohta. Ühtlasi lisame võimalusi vigade leidmiseks Directo äritarkvara kasutajatele. Sama loogika järgi peaks vead olema leitavad ka teiste majandustarkvarade puhul.

Vale maksumääraga müügiarved

Paljudel on jaanuaris ette tulnud 20% käibemaksumääraga müügiarvete väljastamisi. Vea leidmise võivad teha keerukamaks olukorrad, kus 20% käibemaksumäära kasutamine on korrektne. Enamasti on selleks eelmise aasta arvetele tehtud kreeditarveid. Lisaks esineb muid olukordi, millest kirjutasime oma blogis “Käibemaksu muudatus vajab juhtimisotsuseid

Esmase ülevaate vale maksumääraga arvetest annab käibemaksu aruande 20% määraga maksustatud tehingute rida. Enamasti peaks see summa olema null või negatiivne. Täpsema pildi saab pearaamatust. Directo kasutamisel soovitame vaadata tulukontode pearaamatu aruannet, käibemaksukoodi vahesummaga. Linnuke „ainult summa“ kasutamisel annab aruanne koondpildi kontode lõikes.

käibemaks

Abi on ka klientide statistika aruandest, kui kasutatakse tükeldamist „käibemaksuks“.

Valesti koostatud müügiarved tuleb krediteerida, et nendele tehingutele õige maksumääraga uued arved teha. Oluline on kreeditarve, kui ka uue arve kuupäev, mis peaks olema valesti tehtud arvega samas kalendrikuus.

Enamasti tekib vale maksumääraga arve kahel põhusel:

  1. Arve koostati eelmise aasta tellimuselt, mille ridadel olev 20% määrale vastav käibemaksukood tuli automaatselt üle arvele. Edasiste vigade vältimiseks tuleb parandada ja teised, eelmisel aastal koostatud ja tänaseks arveldamata tellimuste read.
  2. Seadistustes on korrigeerimata käibemaksukoodid, mistõttu tekivad valed käibemaksukoodid arvele automaatselt. Kontrollida tuleb artiklitel, artikliklassidel ja klientidel olevaid käibemaksukoode.

Vead müügiettemaksude arveldamisel

Eelmisel aastal laekunud ettemaks maksustati eelmisel aastal 20% maksumääraga. Kui käeoleval aastal tehakse sellise ettemaksuga seotud müügiarve, siis kuulub selle arve summast nüüd 22% käibemaksuga maksustamisele ainult see osa, mis ei ole varem laekunud. Käibemaksu mõttes tuleb müügisummat ettemaksu võrra vähendada. Käibe vähendamine toimub ilma käibemaksuta summas ja müügidokumendile ning seotud finantskannetele tekivad erineva maksumääraga read.

Selle olukorral lahendamiseks andsime juhiseid blogis „Eelmisel aastal laekunud ettemaksu arveldamine Directos

Valesti sisestatud ostuarved

Inimlike eksimuste tõttu esineb jaanuaris 22% määraga ostuarveid, mis on sisestatud vale käibemaksukoodiga. Sagedamini on tegemist kahe olukorraga:

  1. Ostuarvele on sisestatud korrektne ilma käibemaksuta summa ja arvutuse tõttu on tasumisele kuuluv summa väiksem, kui see peaks olema.
  2. Ostuarvele on sisestatud korrektne kogusumma ja vale käibemaksu määra tõttu on kulu summa ning sisendkäibemaks vale.

Käibemaksukoodide kontrollimine ei pruugi viia kõigi eksimuste leidmiseni. Sisestusvead saab tuvastada arvestatud käibemaksu kontrollarvutusega. Maksustatud summa võib leida pearaamatu aruandest, käibemaksukoodi filtriga. Arvesse tuleb võtta kõik ostuarvetel kasutatud kontod, so. kulukontod, lao kontod, periodiseerimise kontod, vahekontod jms. Abiks on hankijate statistika aruanne „käbiemaksuks“ tükeldatuna aga see ei kajasta kulutuste dokumentidel olevaid ridu.

Directo juhendistes on infot veelgi detailsemaks kontrolliks mõeldud aruannete kohta.

Käibemaksu arvestuse kontrollimisel on palju abi hästi seadistatud käibemaksu aruandest, millele on lisatud kontrollarvutused. Viimased võrdlevad kannetel olevaid summasid kehtiva käibemaksumääraga.

 

Võta meiega julgesti ühendust, kui vajad raamatupidamise või Directo kasutamise osas abi.

Jaga postitust