Käibemaksu muudatus vajab juhtimisotsuseid

01.01.2024 tõuseb täna kehtiv 20% käibemaksu standardmäär 22%-ni. Teeme lühikokkuvõtte, millele tasub juhtidel ja müügimeeskonnal tähelepanu pöörata. Allolevas ei ole käsitletud madalama käibemaksumääraga tehinguid.

Ettemaks mõjutab käibemaksu

Ettemakse laekumisel arvestatakse käibemaks laekumise päeval kehtinud käibemaksu määraga. Näiteks, kui pool tehingu summast laekub detsembris ja tehing viiakse lõpule järgmisel aastal, siis pool tehingust maksustatakse 20% määraga ja ülejäänud 22% määraga. Kui ostjaks on eraisik, siis on tal võimalik säästa, kui ta tasub järgmisel aastal saabuva kauba eest kogu tehingu summa 2023. aasta detsembris.
Ettemaksetega arveldav müüja peab järgmisel aastal pöörama tähelepanu tehingutele, mille summa laekus ettemaksena käesoleval aastal. Kui ettemaks on osa tehingu summast, siis tuleb 22% käibemaksuga müügiarve koostamisel teha ettemaksu osa tagasiarvestus 20% käibemaksumääraga.

Müügihinnad

Tehingutes juriidiliste isikutega lepitakse enamasti kokku ilma käbemaksuta hind. Käibemaksu muudatus ei vaja olulist tähelepanu, kuna muutub vaid arve lõppsumma. Müüja tulu ja ostja kulu jäävad samaks.
Müügil eraisikule on kokkuleppe aluseks käibemaksu sisaldav hind, mille korral vähendab käibemaksumäära tõus müüja tulu. Müüja peab valima hinna tõstmise ja tulu vähenemise vahel.
Tähelepanu väärivad käibemaksuga hindu sisaldavad hinnakirjad, e-poed, menüüd jms.

Müügitarkvara seadistamine

Peale detsembri müügiarvete väljastamist ja enne jaanuari arvete koostamist tuleb müügitarkvara seadistada uuele käibemaksumäärale. Praktikas väljastatakse detsembri arveid tihti ka jaanuari alguses. Nii võib tekkida olukord, kus üheaegselt on tarvis väljastada arveid nii 20% kui ka 22% käibemaksumääraga. Sel juhul peab arve koostaja õige käibemaksu käsitsi valima.
Paljud ettevõtjad kasutavad müügiprotsessis pakkumisi ja tellimusi. Kui need dokumendid on koostatud 20% käibemaksu määraga, siis tuleb jätkudokumendina müügiarve loomisel käibemaksu parameetreid kontrollida. Töö lihtsustamiseks soovitame uue aasta jaanuaris kõigil pooleliolevatel pakkumistel ja tellimustel käibemaksu parameetrid ära muuta.

e-poed vajavad ka seadistamist

Hindade kuvamine ja andmete liikumine on e-poodides erinevalt lahendatud. Kui e-pood arvestab ja näitab käibemaksu, siis tuleb vastav muudatus aastavahetusel sisse viia. Lihtsam on nende e-poodide puhul, mis näitavad ostjale ainult lõpphinda koos käibemaksuga ja käibemaks arvestatakse raamatupidamistarkvaras. Sellele vaatamata väärib tähelepanu müügihind, millest maha arvestatav käibemaksu summa on alates 2024. aasta algusest suurem.
Äritarkvaraga liidestatud e-poodides tuleb kontrollida müügitehinguga äritarkvarasse saadetavaid käibemaksu parameetreid. Mõnel juhul saadab e-pood käibemaksu info ka siis, kui pood ise käibemaksu ei näita.

Arve kuupäev ei määra käibemaksu aega

Käibemaksuseaduse alusel loetakse käive tekkinuks varasemal hetkel järgnevatest:

  • kauba ostjale lähetamine (välja saatmine) või kättesaadavaks tegemine või teenuse osutamine

  • kauba või teenuse eest ettemakse laekumine

  • omatarbe puhul teenuse osutamine või kauba kasutuselevõtmine

Arve väljastamise või dokumendi kuupäev käibe tekkimise aega ei mõjuta. Nii ei saa arve väljastamise kuupäeva muutmisega käibemaksu määra mõjutada.

20% käibemaksumäär on kasutusel ka 2024. aastal

2023. aastal väljastatud arve krediteerimine tuleb teha 20% määraga ka siis, kui kreeditarve tehakse 22% määra kehtimise ajal. Näiteks, kui klient tagastab 2024. aastal kauba, mille soetas 2023. aastal või ilmneb müügi krediteerimise vajadus kauba kaotsi mineku või mittevastavuse tõttu, siis rakendatakse müügi hetkel kehtinud käibemaksumäära.

Kuni 2025. aasta lõpuni on lubatud kasutada 20% käibemaksumäära, kui arve esitatakse enne 2023. aasta 1. maid sõlmitud lepingu alusel, milles on kokku lepitud hind koos käibemaksuga ja lepingut ei ole võimalik muuta. Kui lepingus on sätestatud tehingu hind ilma käibemaksuta, siis rakendub alates 2024. aasta algusest 22%-ne käibemaksumäär.

Vigade ennetamine parandamine

 • Teavita müügipersonali käibemaksumäära muudatusest koos juhistega tarkvara korrektseks kasutamiseks.
 • Kui võimalik, siis ära alusta 2024. aasta arvete koostamisega enne, kui 2023. aasta arved on tehtud ja äritarkvara uuele käibemaksu määrale seadistatud.
 • Testi liideste kaudu äritarkvara andmebaasi saabunud andmete korrektsust. Veendu, et tehingutele tekiks õige käibemaksu määr.
 • 2024. aastal vale käibemaksumääraga arved tuleb parandada. Kui müügitehing on kokku lepitud ilma käibemaksuta hinnas (juriidiliste isikute puhul), siis arve summa suureneb ja klient peab rohkem maksma. Kui arve summat ei ole võimalik suurendada, siis tuleb arvel vähendada ilma käibemaksuta müügitulu, et kõrgema käibemaksumääraga kogusumma jääks muutumatuks.
 • Veendu iga kuu sulgemisel bilansis olevate maksusaldode vastavust e-maksuameti andmetele. Vajadusel küsi oma raamatupidajalt abi. Lihtsama kontrolli juhendi leiate siit.

Näited enamlevinud tehingutest

 • 2023. aastal laekunud ettemaksed maksustatakse 20% määraga ka juhul, kui ette makstud kaup lähetatakse 2024. aastal.
 • 2023. aastal osaliselt ette makstud kaup, mis lähetatakse 2024. aastal, maksustatakse 20% määraga 2023. aastal laekunud ettemaksu summas ning 22% määraga ülejäänud tehingu summas.
 • 2023. aastal lähetatud kaup, mis tasutakse 2024. aastal, maksustatakse 20% määraga.
 • Enne 2024. aastat müüdud kauba tagastamisel vormistatud kreeditarvel rakendatakse 20% määra.
 • Alates 2024. aastast rakendub uus 22% käibemaksu määr ka pöördmaksustamisele (0% määraga ostud EL-st, kohalik pöördmaksustamine jms.). See on eriti oluline osalise sisendkäibemaksu maha arvamise korral (näiteks segakasutuses olevate sõiduautod ja nende kulud).

Jaga postitust