Käibemaksu määra muutmine Directo äritarkvaras

01.01.2024 jõustuv käibemaksu määra muutuse tõttu peavad ettevõtjad tegema vastavalt korrigeerimised ka oma äritarkvaras. Directo äritarkvara edasimüüjana anname käesolevates ja järgnevates postitustest lihtsaid soovitusi, mille toel vajalikud toimingud õigeaegselt ära teha. Enamasti piisab järgmistest tegevustest, toodud ajalises järjekorras:

 1. Kontrolli, kas Directo’sse tekib dokumentidele andmevahetusliideste kaudu käibemaksukoode
  Näiteks saadavad Directo’ga liidestatud e-poed andmed, millega luuakse Directo dokumendid Tellimus või Arve. Kui liidese kaudu saadetakse automaatselt loodavale dokumendile ka käibemaksukood, siis tuleb andmeid korrigeerida ka liidese saatja poolel (näiteks e-pood, väline müügitarkvara vms.).

 2. Seadista uued käibemaksukoodid enne aastavahetust
  Käibemaksukoodide seadistamine võiks olla raamatupidaja kontrolli all. Oluline on otsustada, millistele tehingutele tehakse uued käibemaksukoodid ja milliste puhul seadistatakse olemasolevad käibemaksukoodid ümber. Kindlasti tuleb säilitada eraldi käibemaksukood 20% määraga käibemaksule, kuna sellega seotud tehinguid võib ette tulla kuni 2025. aasta lõpuni. Kui raamatupidajal puudub seadistamiseks vajalik oskus, siis küsi julgesti meie käest abi.

 3. Kinnita ja väljasta 2023. aasta müügiarved
  Kõige lihtsam on ettevõtjatel, kes saavad lõpetada 2023. aasta arvete väljastamise enne, kui hakkavad koostama 2024. aasta müügiarveid. Kui see ei ole võimalik, siis tuleb veenduda, et enne seadistuste kohtandamist uuele käibemaksumäärale, oleksid väljastatud kõik kassa müügiga seotud arved. Peale seadistuste muutmist loodavatel 2023. aasta arvetel tuleb käibemaksukoodid käsitsi ära muuta.

 4. Muuda seadetes käibemaksukoodid
  20% määrale vastavad käibemaksukoodid tuleb asendada 22% määrale vastavate koodidega kõikjal, kust need automaatselt dokumentidele tekivad. Selleks tekivad enne aastavahetust Directo hoolduse alla käibemaksukoodi asendamise automaatprotseduuri lingid. Need võimaldavad käibemaksukoode asendada dokumendiliikide lõikes. Peale asenduse tegemist hakkavad dokumentidele tekkima uuele, 22% määrale vastavad käibemaksukoodid.

  Käibemaksukoodid muutmine ostutehingute seadetes on paljudel juhtudel mõistlik teha hiljem, kui oluline osa 2023. aasta ostuarvetest on kinnitatud ja hakkavad saabuma 2024. aasta ostuarved.

 5. Muuda müügihinnad
  Müügihindade muutmiseks tekivad enne aastavahetust Directo hoolduse alla artiklite hindade ümberarvestuse automaatprotseduurid. Kasutajale jääb valida, kas muuta hinda ilmakäibemaksuta hinna või koos käibemaksuga hinna järgi. Samuti on võimalik valida erinevate hinna ümardamise võimaluste vahel. Hindu võib tõsta ka varem ning teha uuele määrale ümberarvutus hiljem selliselt, et lõppklienti see ei mõjuta.

 6. Nüüd oled valmis 2024. aasta müügiarvete koostamiseks. Kui tekib vajadus esitada arveid ka 2023. aasta tehingute eest, siis kontrolli igal arvel käibemaksukoode.
  Uue arve loomisel tekib automaatselt 22% määraga käibemaks. Kui koostad arve 2023. aasta tehingu eest, siis muuda käsitsi käibemaksukoodid 20% määrale vastavaks.

 7. Kontrolli ka edaspidi 2023. aastal tehtud pakkumistelt või tellimustelt koostatavate arvete käibemaksukoode.
  Kõik enne käibemaksukoodide seadistuste muutmist loodud pakkumised ja tellimused säilitavad esialgse 20% määrale vastava käibemaksukoodi. Nendelt dokumentidelt tehtavad arved saavad samuti 20% käibemaksukoodi, mistõttu tuleb need käsitsi korrektsetega asendada. Lisaks jääb iga ettevõtja otsustada, kas käibemaksukoodi muudatus tõstab kliendi jaoks lõpphinda või mitte. Sellest sõltuvalt on korrigeerimise viis erinev.

 8. Loo uus käibemaksu aruanne
  2024. aastal hakkab kehtima uus käibedeklaratsioon, mille formaat erineb varasemast. Selleks tuleb Directo seadetes luua uus käibemaksu aruanne, mis vastab uuele formaadile ja sisaldab uue määraga käibemaksukoodi.

Käibemaksu määra muutmisega kaasneva detailse juhendi leiate Directo wiki’st.

Võtke meiega ühendust, kui vajate abi Directo äritarkvara seadistamisel.

Jaga postitust