Raamatupidamisteenuse kvaliteet on ennustatav

Hiljutise, audiitorite seas läbi viidud küsitluse raames uuriti muuhulgas Eesti raamatupidamisteenuse pakkujate töö kvaliteeti. Audiitorite hinnangul oli nende töölauale jõudnud teenusepakkujate töös liialt märkimisväärseid puudusi. Tegemist on olulise riskiga, mida iga juht saab olulises osas maandada.

Igaüks võib olla raamatupidaja

Eestis ei ole raamatupidamisteenuse pakkujatele esitatud mingeid nõudmisi. Küll on äritarkvara abil võimalik luua aruandeid, mis näevad raamatupidamise tulemusena välja ka siis, kui nende sisu ei ole korrektne. Nii ongi turul väga palju teenusepakkujaid, kes vajalikul määral raamatupidamist ei mõista või maksuregulatsioone ei tunne. Nende kõrval tegutsevad kvaliteetse raamatupidamisteenuse pakkujad, kelle töö vili saigi turu kvaliteedi hindamisel „keskmiselt nõrga“ hinde.

Kes vastutab?

Raamatupidamiskohustuslase eest vastutab juhatus. Vaatamata raamatupidamisteenuse pakkuja vastutusele, tekitab tema halb töö juhatusele igal juhul probleeme. Sellega võib kaasneda otsene rahaline kahju, mis jääb teenuse tellija enda kanda.

Ära riski – vali kvaliteetne raamatupidamisettevõte

Vali Eesti Raamatupidajate kogu poolt tunnustatud raamatupidamisettevõte, mille nimekirja leiad siit. Tegemist on teenusepakkujatega, kes järgivad vabatahtlikult tunnustuse reeglites kehtestatud nõudeid.

Uuri, kas teenusepakkuja meeskonnas on vähemalt üks raamatupidaja 6. taseme kutse või muu võrdväärselt tunnustatud tasemega töötaja. Eestis väljastatud kutsetunnistuste info leiad Kutsekoja otsingust.

Pööra tähelepanu igakuistele raamatupidamise aruannetele. Kahtluse korral ära pelga küsida. Raamatupidamise kontrollimiseks ilma eriteadmisteta oleme koostanud soovitused postituses Raamatupidamine vajab kontrolli.

Askendo OÜ on üks esimesi Eesti Raamatupidajate Kogu poolt tunnustatud raamatupidamisettevõtteid. Meie meeskonnas on esimese Eesti raamatupidamisteenuse pakkujana juhtivraamatupidaja, 7. taseme kutse.

Jaga postitust