Raamatupidamine vajab kontrolli

Raamatupidamisteenuse kasutamisel võib teenusepakkuja jagada rohkem vastutust, kui töölepinguga raamatupidaja. Ometi ei kaota see juhatuse vastutust raamatupidamise eest. Anname siinkohal juhised lihtsama kontrolli tegemiseks, mis ei vaja raamatupidamise alaseid teadmisi. Erinevate ettevõtete raamatupidamiste üle võtmisel kohtame sellise kontrolliga ilmnevaid vigu ebamõistlikult sageli.

Kui soovid raamatupidamist kontrollida ilma järgnevasse süvenemata, siis telli meilt raamatupidamise kontrolli teenus.

Üldjuhul peaks arvestuskuu raamatupidamine olema lõpetatud peale maksudeklaratsioonide esitamist. Kontrollimiseks võta viimase suletud perioodi aruanne, alates sama majandusaasta algusest. Eeldatavasti peaks käibemaksukohustuslase märtsi aruanded olema aprilli lõpus kindlasti valmis. Sel juhul kontrolli aruannet perioodil jaanuari algusest aprilli lõpuni.

Kõige olulisem

 • Bilansi aktiva (varad) ning passiva (kohustused ja omakapital) peavad olema võrdsed.
   
 • Aruandeperioodi kasum/kahjum bilansis peab olema võrdne samale näitajale kasumiaruandes.
  Kui eelmise majandusaasta kasumi jaotamise otsus on tegemata, võib kasumiaruandes kajastuv tulemus olla võrdne bilansi aruandeperioodi kasumi/kahjumi muutusega (lõppsaldo miinus algsaldo).

 • Pangakontode saldod bilansis peavad olema tegelikkusega kooskõlas. Võrdlemiseks kasuta panga väljavõtet.
   
 • Ostjatelt laekumata arvete saldo koos ostjatelt saadud ettemaksete saldoga bilansis peab vastama laekumata arvete aruandele (müügireskontro).
  Laekumata arvete aruanne tuleb koostada kande kuupäeva järgi, kui müügiarvetel kasutatakse kande kuupäevast erinevaid dokumendi kuupäevi. Näiteks juhul, kui arve esitatakse arvestuskuu teenuste eest järgmise kalendrikuu kuupäevaga.

 • Tarnijatele tasumata arvete (ka “võlg hankijatele”) saldo koos tarnijatele tehtud ettemaksete saldoga bilansis peab vastama tasumata ostuarvete aruandele (ostureskontro).
  Tasumata ostuarvete aruanne tuleb koostada kande kuupäeva järgi.

 • Maksuvõlgade ja -ettemaksete saldod bilansis peavad vastama e-maksuameti saldo aruandele tekkepõhise kuupäeva järgi.

Veel soovitame vaadata

 • Tulevaste perioodide kulude ja ettemaksete summad bilansis peavad omama detailsemat infot pearaamatus või muus lisaaruandes, kust saab ülevaate iga koondsaldos sisalduva tehingu kohta.
   
 • Varude summa bilansis peab vastama laoseisu aruandele.
   
 • Põhivara saldo (soetusmaksumus, kulum ja jääkmaksumus) bilansis peab olema vastama põhivara aruandele.
  Põhivara arvestus võib olla eraldi Exceli tabelis. Meie soovitame pidada põhivara arvestust raamatupidamise tarkvara abil.

Võimalusel kontrolli raamatupidaja abil ka teisi bilansi saldosid

 • Arveldused aruandvate isikutega (saldo isikute lõikes)
 • Antud laenude nõuded (lühiajaline ja pikaajaline)
 • Saadud laenud ja liisingud (lühiajaline ja pikaajaline)
 • Võlad töövõtjatele
 • Deklareerimata maksuvõlad (sõltub kasutatavast metoodikast)

Bilansis võib olla ülalnimetamata saldosid, mille kontroll on samuti oluline.

Kontrolli tulemusel ilmnevad vigade põhjused võivad olla tingitud nii inimlikest eksimustest, kui ka tarkvara seadistamise vigadest. Raamatupidamise protseduuride täiendamise abil saab vigu tulevikus hõlpsasti avastada ja õigeaegselt vältida.

Kui vajad abi, siis võta meiega julgesti ühendust. Aitame raamatupidamise parandamisel ja jooksva kontrolliga ühekordse tööna või oleme Teie raamatupidajale jooksvaks nõustajaks.

Jaga postitust