Käibedeklaratsiooni vigade ennetamine

Teeme järgneva lühikokkuvõtte jaanuari käibemaksuarvestuses sagedamini esinevate vigade kohta. Ühtlasi lisame võimalusi vigade leidmiseks Directo äritarkvara kasutajatele. Sama loogika järgi peaks vead olema leitavad ka teiste majandustarkvarade puhul. Vale maksumääraga müügiarved Paljudel on jaanuaris ette tulnud 20% käibemaksumääraga müügiarvete väljastamisi. Vea leidmise võivad teha keerukamaks olukorrad, kus 20% käibemaksumäära kasutamine on korrektne. Enamasti on selleks … Loe edasi »

Automatiseeri meeldetuletuste saatmine

Automatiseeri meeldetuletuste saatmine võlgnikele

Laekumata arvete meeldetuletuste saatmine on ebameeldiv ülesanne, mille saab hõlpsasti automatiseerida. Järgnev nõuanne toetub Directo äritarkvara võimalustele. Sarnast funktsionaalsust pakuvad ka mitmed teised. Kui vajad Directo seadistamisel abi, siis võta julgesti ühendust meie kontaktidel siin. Meeldetuletuste seadistamine sõltuvalt kliendist ja vastavalt vajadusele Hea meeldetuletuste süsteem toetab kliendisuhet, toetades samaaegselt tähtaja ületanud arvete kiiret laekumist. Soovitame … Loe edasi »

Kohus: juhatus peab raamatupidamist kontrollima ka teenuse ostmisel

Eelmise aasta septembris tegi Tallinna Ringkonnakohus olulise otsuse (tsiviilasi nr 2-21-3716)  raamatupidaja võimaliku eksimuse tulemusel tekkinud kahju hüvitise vaidluses. Märgiline on kohtu seisukoht, mis pani raamatupidamisteenuse kontrolli kohustuse muuhulgas teenuse ostjale. Miks raamatupidaja ei vastuta? Kõnealuses vaidluses jäi kohus arvamusele, et raamatupidaja tööandja poolt esitatud tõendid ei tõenda raamatupidaja süüd. Muuhulgas võimaldasid raamatupidamistarkvara seadistused toiminguid, mille … Loe edasi »

Kuidas leida usaldusväärne raamatupidamisteenus?

Hiljutise uuringu (vt. OSKA uuringu järeldused) põhjal on Eestis orienteeruvalt 5000 raamatupidamisteenuse pakkujat. Muuhulgas leiab nimetamist raamatupidamisteenuse ebaühtlane kvaliteet. Ühe näitena toodi kahe kõrgema raamatupidaja taseme kutse omanike arv, mis on alla 10% raamatupidamisteenust pakkuvate äriühingute hulgast. Anname siinkohal soovitusi, mis aitavad olulist osa riskidest maandada. Teenusepakkuja tegelik taust Kaasaegne veebidisain ja sotsiaalmeedia võimaldab luua … Loe edasi »

Kinkekaardi kasutamine vajab müüjate tähelepanu

Pealtnäha lihtne kinkekaartidega arveldamine muutus aasta alguses jõustunud, uue käibemaksu määra tõttu keerulisemaks. Nimelt võib kliendi poolt maksevahendina kasutatav kinkekaart mõjutada tehingu käibemaksu 20% või 22% määraga, mida peab arvet koostav müüja teadma ja arvestama. Kinkekaardi maksustamine Käibemaksuseaduses eristatakse üheotstarbelisi ja mitmeotstarbelisi kinkekaarte. Üheotstarbelise kinkekaardi müük on maksustatav tehing. Sellise kaardi tagasi lunastamisel tuleb vähendada … Loe edasi »

Ettemaksu käibemaks Directo tellimusel

Eelmisel aastal laekunud ettemaksu arveldamine Directos

Käesoleval aastal peavad müügiarve koostajad pöörama erilist tähelepanu Eesti tehingutele, mille tellimus on loodud eelmisel aastal. Enamasti on siis tellimusel tänaseks kehtetu 20% käibemaksumäär. Olukorrad võivad olla järgnevad: Olukorra kirjeldus Lahendus 2023. aastal loodud tellimus, mille kogusummas ettemaks laekus 2023. aastal. Korrigeerimist ei ole vaja, kuna käive tekkis eelmisel aastal ja tellimuse lõpparve kogusumma on … Loe edasi »

Vastuvõtukulu maksuvabastus

Maksuvabastust saab kasutada vaid aasta lõpuni

Maksuseadused näevad ette erinevaid maksuvabastusi. Osad nendest on ajaliselt piiratud ja lähevad kasutamata jätmisel kaduma. Näiteks vastuvõtukulude maksuvabastust arvestatakse ühe kalendriaasta piires. Nii on käesoleva aasta maksuvabastuse kasutamiseks aega vaid detsembrikuu lõpuni. Maksuvaba summa sõltub tööjõukuludest Vastuvõtuvõtukulude maksuvabastus koosneb kahest osast: Näiteks, kui ettevõtte brutotöötasude summa on ühes kuus 30 000 eurot, siis saame vastuvõtukulude maksuvaba … Loe edasi »

raamatupidamisteenuse kvaliteet

Raamatupidamisteenuse kvaliteet on ennustatav

Hiljutise, audiitorite seas läbi viidud küsitluse raames uuriti muuhulgas Eesti raamatupidamisteenuse pakkujate töö kvaliteeti. Audiitorite hinnangul oli nende töölauale jõudnud teenusepakkujate töös liialt märkimisväärseid puudusi. Tegemist on olulise riskiga, mida iga juht saab olulises osas maandada. Igaüks võib olla raamatupidaja Eestis ei ole raamatupidamisteenuse pakkujatele esitatud mingeid nõudmisi. Küll on äritarkvara abil võimalik luua aruandeid, … Loe edasi »

Käibemaksu määra muutmine Directo äritarkvaras

Käibemaksu määra muutmine Directo äritarkvaras

01.01.2024 jõustuv käibemaksu määra muutuse tõttu peavad ettevõtjad tegema vastavalt korrigeerimised ka oma äritarkvaras. Directo äritarkvara edasimüüjana anname käesolevates ja järgnevates postitustest lihtsaid soovitusi, mille toel vajalikud toimingud õigeaegselt ära teha. Enamasti piisab järgmistest tegevustest, toodud ajalises järjekorras: Käibemaksu määra muutmisega kaasneva detailse juhendi leiate Directo wiki’st. Võtke meiega ühendust, kui vajate abi Directo äritarkvara … Loe edasi »

Käibemaksu muudatus vajab juhtimisotsuseid

01.01.2024 tõuseb täna kehtiv 20% käibemaksu standardmäär 22%-ni. Teeme lühikokkuvõtte, millele tasub juhtidel ja müügimeeskonnal tähelepanu pöörata. Allolevas ei ole käsitletud madalama käibemaksumääraga tehinguid. Ettemaks mõjutab käibemaksu Ettemakse laekumisel arvestatakse käibemaks laekumise päeval kehtinud käibemaksu määraga. Näiteks, kui pool tehingu summast laekub detsembris ja tehing viiakse lõpule järgmisel aastal, siis pool tehingust maksustatakse 20% määraga … Loe edasi »