Eelmisel aastal laekunud ettemaksu arveldamine Directos

Käesoleval aastal peavad müügiarve koostajad pöörama erilist tähelepanu Eesti tehingutele, mille tellimus on loodud eelmisel aastal. Enamasti on siis tellimusel tänaseks kehtetu 20% käibemaksumäär. Olukorrad võivad olla järgnevad:

Olukorra kirjeldusLahendus
2023. aastal loodud tellimus, mille kogusummas ettemaks laekus 2023. aastal.Korrigeerimist ei ole vaja, kuna käive tekkis eelmisel aastal ja tellimuse lõpparve kogusumma on null ka juhul, kui kaup antakse üle 2024. aastal
2023. aastal loodud tellimus, mille täitmist alustatakse 2024. aastal. Eelmisel aastal ettemaksu ei laekunud.Tellimuse ridadel olev 20% käibemaksumäärale vastav käibemaksukood tuleb muuta 22% käibemaksumäärale vastava käibemaksukoodi vastu.
2023. aastal loodud tellimus, millele laekus osaline ettemaks 2023. aastal.Arve koostamisel tekib arvele laekunud ettemaksu negatiivne rida, mida tuleb kahe täiendava arve reaga alloleva juhendi järgi korrigeerida.

Seadistused

Lülita sisse süsteemi seadistus “Tellimusega seotud arvele saab lisada teenusartikleid”

Tee korrigeerimiseks kaks teenuse tüüpi artiklid, mille kontoks on müügitulu konto. Oluline, et artiklitel oleks määratud alloleval pildil toodud vaikimisi kogused ning nimetuses toodud käibemaksumäärale vastavad käibemaksukoodid.

Ettemaksuarvega Tellimus

Kõige korrektsem on ettemaksuga tehingut kajastada Ettemaksuarvega. Enamasti on siis kasutusel ka Tellimus. Dokumendid tekivad järjekorras:

Tellimus -> Laekumine (Tellimusele) -> Ettemaksuarve (alustatakse Laekumise pealt) -> Arve (alustatakse tellimuse pealt)

Tellimuselt loodud arvele tekib negatiivne ettemaksu rida. Kui ettemaksu käibemaksukood on tulurea (positiivne summa) käibemaksukoodist erinev, siis tuleb lisada käibe korrigeerivad read. Näites on kasutatud käibemaksukoode

1 – 22% määraga Eesti käibemaks

26 – 20% määraga Eesti käibemaks

Ilma ettemaksuarveta Tellimus

Kui Ettemaksuarve jäetakse tegemata ja Tellimusele registreeritakse Laekumin, mille real on käibemaksukood, siis liigub see laekumine automaatselt Tellimuse pealt loodud Arvele. Analoogselt töötab ettemaksu arveldus, kui Tellimuse dokumenti üldse ei kasutata ja arvega seotakse sidumata laekumine, mille real on käibemaksukood

Tellimusega seotud ettemaks tekib arve väljale “Ettemaks” ning ettemaks arveldatakse arve saldos. Kui ettemaks laekus 2023. aastal 20% käibemaksuga ja arve koostatakse 2024. aastal 22% käibemaksuga, siis tuleb arvele lisada ettemaksu korrigeerivad read. Peale kahe korrigeeriva artikli asetamist, sisesta koos käibemaksuga laekunud ettemaksu summa artikli KM20 rea veergu TKKM. Käibemaksuta ühikuhind arvutatakse automaatselt.

Edasi sisesta saadud käibemaksuta ettemaksu summa artikli KM22 rea ühikuhinnaks.

Kontroll

Käibemaksu määra muutumisega võib tehingute tegemisel kaasneda erinevaid vigu. Vigade ära hoidmiseks ja hilisemate paranduste mahu vähendamiseks soovitame tehinguid jooksvalt kontrollida. Meie poolt seadistatud käibemaksu aruanne sisaldab kontrollarvutust, mis näitab arvutatud käibemaksu summa erinevust kannetel oleva käibemaksuga. Väike viga võib tehingute ümardusest tekkida, mis on suurem väikeste summade ja kassa müügi puhul. Igal juhul vajavad tehingud kontrolli, kui vahe on mõnest eurost suurem.

Võta meiega julgesti ühendust, kui vajad raamatupidamise või Directo kasutamise osas abi.

Jaga postitust