Maksuvabastust saab kasutada vaid aasta lõpuni

Maksuseadused näevad ette erinevaid maksuvabastusi. Osad nendest on ajaliselt piiratud ja lähevad kasutamata jätmisel kaduma. Näiteks vastuvõtukulude maksuvabastust arvestatakse ühe kalendriaasta piires. Nii on käesoleva aasta maksuvabastuse kasutamiseks aega vaid detsembrikuu lõpuni.

Maksuvaba summa sõltub tööjõukuludest

Vastuvõtuvõtukulude maksuvabastus koosneb kahest osast:

  1. Fikseeritud vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär on 32 eurot kuus.
  2. Täiendav vastuvõtukulude maksuvaba osa on 2% ettevõtte tööjõukulude brutosummalt (seaduses: „isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast“)

Näiteks, kui ettevõtte brutotöötasude summa on ühes kuus 30 000 eurot, siis saame vastuvõtukulude maksuvaba summa valemiga:

30 000 * 2% + 32 = 632

Kui eelnevatel kuudel on maksuvabastus kasutamata, siis on detsembris vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär selle näite korral:

632 * 12 = 7 584 eurot

Vastuvõtukulude sisu

Vastuvõtukulud on külaliste ja äripartnerite toitlustamiseks, majutamiseks, transpordiks või meelelahutuseks tehtud kulud. Nii võib vastuvõtukulu näol olla tegemist restorani-, teatri-, SPA-, hotelli-, limusiini vms. kuluga. Oluline on aga silmas pidada, et kui hüve saajate hulgas on oma töötajaid või juhtkonna liikmeid, siis nende osa kulust kuulub maksustamisele erisoodustusena.

Vastuvõtukulu eesmärk peab olema kooskõlas juriidilise isiku tegevusega, mida peab ettevõtja vajadusel ka tõendama. Vastuvõtukuluna ei saa käsitleda ettevõtte oma töötajate õhtusööki või meelelahutust. Nii tuleb kulude hindamisel lähtuda kulu eesmärgist, mitte selle liigist.

Raamatupidaja aitab

Ülalkirjeldatud maksuvabastus kehtib enamuse ettevõtlusega tegelevate juriidiliste isikute suhtes, kuid on ka erandeid. Küsige julgesti abi oma raamatupidajalt või raamatupidamisteenuse pakkujalt, kes näevad igakuiselt kasutamata maksuvaba vastuvõtukulu piirmäära.

Kui vajad raamatupidamises abi, siis võta meiega julgesti ühendust.

Jaga postitust