Raamatupidamise ülevõtmine

Raamatupidamise ülevõtmine

Raamatupidamise ülevõtmine

Raamatupidamisteenuse pakkuja vahetamisel, raamatupidamise ümberkorraldamisel või oma raamatupidajast loobumisel meie raamatupidamisteenuse kasuks kanname hoolt kogu raamatupidamise üleandmise protsessi eest. Seda ka juhul, kui eelneva raamatupidamise eest vastutaja keeldub koostööst või on sootuks pahatahtlik.

Ka kõige keerulisematel juhtudel on meie raamatupidamisteenus taganud vajalike maksudeklaratsioonide ja aruannete tähtaegse esitamise. Koostöös kliendiga otsime vajadusel puuduvaid andmeid kliendi vanast tarkvarast, dokumendiarhiivist või ka muudest allikatest.

Oleme kohanud juhtide hirmu pikaajalise raamatupidaja teadmiste ees, mis võivad sisaldada ettevõtte raamatupidamise tundliku infot. Sellele toetudes kiputakse leppima ebarahuldava raamatupidamisega isegi, kui see hakkab ettevõtte põhitegevust pärssima. Ka sellises olukorras pakub meie raamatupidamisteenus lahenduse mitmele probleemile.

Kogenud raamatupidajatena viime ebapiisava raamatupidamise ettevõtte vajadustele vastavaks. Vajadusel selgitame eelmise raamatupidaja rolliga kaasnevat vastutust ja oskame pakkuda lahendusi varasemas raamatupidamises sisalduvatele probleemidele.

Mõistagi ei muuda mistahes raamatupidamisteenus ebaseaduslikke tehinguid seaduslikuks, kuid vigade teadvustamine ja nendega kaasneva riski hindamine võib saada kaalukeeleks ebameeldivate tagajärgede ärahoidmisel.

Vaata lisaks ka: