directo kasutajale

Directo kasutajale

Directo edasimüüjana pakume tugiteenuseid kõigile Directo äritarkvara kasutavatele ettevõtetele. Professionaalse teenusepakkujana optimeerime pidevalt raamatupidamise protseduure Directo kõige uuemate võimaluste ära kasutamiseks. Selle toel tagame oma raamatupidamisteenuse kõrge efektiivsuse ja aitame hea meelega ka teisi parimate raamatupidamise praktikate kasutusele võtmisel.

Raamatupidamise hindamine

Raamatupidamise hindamise käigus kontrollime põhiaruannete võtmenäitajaid, aruannete omavahelist kooskõla ning võrdleme erinevate moodulite vastamist koondandmetele. Analüüsime raamatupidamises kasutatavaid tööprotsesse, sealhulgas:

 • Algdokumentide vastuvõtmist.
 • Kulude menetlemist.
 • Raamatupidamiskannete tegemist saadud dokumentide alusel.
 • Kasutajate osalemist raamatupidamise protsessides.
 • Dubleerivaid tegevusi, mis võivad põhjustada märkimisväärset ajakulu.
 • Riske, mis võivad põhjustada olulisi vigu või andmete kaotsi minekut.
 • Arvestusperioodi sulgemist ja kontrolli.

Directo tarkvara kasutamise analüüs

Tarkvara kasutamise analüüsimisel hindame Directo võimaluste kasutamist erinevates tööprotsessides. Kaalume alternatiivseid lahendusi, mis aitaksid kasutajate töö efektiivsust parandada, üksteise dubleerimist vältida ning vigade riski vähendada. Muuhulgas keskendub tähelepanu järgnevale:

 • Paberivaba raamatupidamise võimaluste kasutamine.
 • E-arvete ja sellega kaasnevate automaatsete protseduuride kasutamine.
 • Aruannete seadistused, sh. kontoplaan, käibemaksukoodid, objektid jms.
 • Töölõikude ning vastutuse jaotus kasutajate vahel.
 • Directo võimaluste ära kasutamine.

Tulemus

Raamatupidamise hindamise ja Directo äritarkvara kasutamise analüüsi tulemused esitame kliendile kokkuvõttena, kus on toodud leitud vead, olulised riskid ning nende parandamise võimalused. Anname soovitusi raamatupidamise protsesside ning tarkvara kasutamise parandamiseks. Toome välja võimaliku juurutuse või kasutajate koolituse vajaduse.

Kirjeldatud teenuse käibemaksuta baashind on 70 EUR.

Hind sisaldab:

 • Ühte online- või telefoniintervjuud ettevõtte juhi või raamatupidajaga.
 • Raamatupidamise tarkvara kasutamise hindamist intervjuu ja Directo andmebaasi toel.
 • Kokkuvõtet leitud puudustest ja parendamise võimalustest.

Võta meiega kohe ühendust ja teeme Sinu inimestele Directo kasutajakogemuse veel paremaks.

Vaata lisaks ka: