Automatiseeri meeldetuletuste saatmine võlgnikele

Laekumata arvete meeldetuletuste saatmine on ebameeldiv ülesanne, mille saab hõlpsasti automatiseerida. Järgnev nõuanne toetub Directo äritarkvara võimalustele. Sarnast funktsionaalsust pakuvad ka mitmed teised. Kui vajad Directo seadistamisel abi, siis võta julgesti ühendust meie kontaktidel siin.

Meeldetuletuste seadistamine sõltuvalt kliendist ja vastavalt vajadusele

Hea meeldetuletuste süsteem toetab kliendisuhet, toetades samaaegselt tähtaja ületanud arvete kiiret laekumist.

  1. Grupeeri kliendid, et saata erinevatel aegadel ja erineva sisuga meeldetuletusi. Selleks määra kliendi kaardile klass või seadista kliendi kaardi lisaväli soovitud hulga parameetritega (kuldklient, hõbeklient, pronksklient, tavaklient, riskantne klient vms.).
  2. Seadista meeldetuletuste reeglid, milles saad määrata meeldetuletuste saatmise aja, sageduse ja muud tingimused.
  3. Lisa meeldetuletuse sisu – teksti, mis on sõbralik teavitus esimeses meeldetuletuses ja muutub nõudlikumaks igas järgnevas. Sisule saab lisada võlas olevate arvete nimekirja.
  4. Vajadusel täida tõlkeväljade sisu. Tõlke olemasolul tekivad meeldetuletused kliendile määratud keeles.

Soovitame Directo meeldetuletuse reegleid tüübiga „Kliendi arved kokku“. Sellisel juhul saadetakse meeldetuletuse sisus info kõigi laekumata arvete kohta, mis reegli tingimustele vastavad. Veel on valikus tüüp „Iga arve eraldi“, kus iga arve kohta saadetakse eraldi meeldetuletus Sellisel juhul on nõutud ka oma meiliserveri seadistamine.

Kasuta meeldetuletusi ka oma tööjärje haldamiseks

Meeldetuletuste reeglid võimaldavad koopia saatmist vabalt valitud elektronposti aadressile. Nii saad määrata iseendale teavitused kliendi võlgnevustest, mis vajavad personaalset suhtlemist või muul moel täiendavat tähelepanu.

Loo tarkvara toel veelgi parem krediitmüügi haldus

Sõltuvalt äritegevusest või konkreetsetest klientidest, saab luua leebema (ainult hoiatused) või rangema krediitmüügi süsteemi. Hoiatustega piirdumisel jääb müügi jätkamise otsus müüja teha. Suure müügimeeskonnaga ettevõtetel aitab osaline müügi piiramine maandada suuremaid riske.

  1. Seadista automaatne laekumiste registreerimine, mis kajastab panka laekunud arve umbes 10 minuti jooksul ka äritarkvaras. Automaatikat toetavad LHV Pank, Coop Pank, Swedbank ja SEB Pank.
  2. Lülita sisse maksetähtaja ületavate arvete hoiatused, mis teavitavad maksetähtaja ületanud arvetest. Soovi korral saab ka müügiarvete kinnitamist keelata.
  3. Seadista klientidele krediidilimiidid, mille ületamisel teavitatakse müüjat või piiratakse arve kinnitamist.
  4. Seadista kliendipõhised maksetähtaja ületamise ajad, mille täitumisel teavitatakse müüjat või piiratakse müügi lõpule viimist

 

Vaata ka Directo meeldetuletuste reeglite seadistamise juhendit. Kui vajad abi, siis võta meiega ühendust siin.

Jaga postitust