Kohus: juhatus peab raamatupidamist kontrollima ka teenuse ostmisel

Eelmise aasta septembris tegi Tallinna Ringkonnakohus olulise otsuse (tsiviilasi nr 2-21-3716)  raamatupidaja võimaliku eksimuse tulemusel tekkinud kahju hüvitise vaidluses. Märgiline on kohtu seisukoht, mis pani raamatupidamisteenuse kontrolli kohustuse muuhulgas teenuse ostjale.

Miks raamatupidaja ei vastuta?

Kõnealuses vaidluses jäi kohus arvamusele, et raamatupidaja tööandja poolt esitatud tõendid ei tõenda raamatupidaja süüd. Muuhulgas võimaldasid raamatupidamistarkvara seadistused toiminguid, mille tegija jäi ebaselgeks. Samuti viitasid asjaolud ebapiisavale tööandja kontrollile. Teisisõnu võisid piisava tähelepanuta jääda või sootuks puududa igakuise raamatupidamise lõpetamisel nõutavad kontrollid.

Raamatupidaja vastutusest saab rääkida küll, kui raamatupidaja viga on selge ja tõendatud ning tööandja ja raamatupidamisteenuse klient kannavad sisekontrolli olemasolu eest hoolt.

Juhatus saab ja peab riske maandama

Raamatupidamisteenuse tellija jaoks võib ostetud raamatupidamisteenuse kontrollimise nõue tunduda ülekohtusena. Oma raamatupidaja palkamisel on kontrolli vajadus veelgi suurem. Tööleping piirab selle alusel töötava raamatupidaja vastutust määral, mis raamatupidamisteenuse osutajale ei kehti. Siiski saab ilma raamatupidamise eriteadmisteta olulisi riske hõlpsasti maandada.

Hoolsuse rakendamine raamatupidamisteenuse pakkuja valimisel on vajalik nagu mistahes koostööpartneri puhul. Avalikud andmed annavad palju infot teenusepakkuja tausta ja kogemuse kohta. Registritest on lisaks majandusnäitajatele leitav info nii kvaliteedimärgise, kui ka kutsetunnistuse olemasolu kohta. Detailsemalt kirjutasime sellest hiljutises blogis Kuidas leida usaldusväärne raamatupidamisteenus?

Raamatupidamise aruannete kontrollimisel on lihtne leida olulisemaid vastuolusid. Suuremate konfliktide puudumine ei välista kõiki vigu aga annab kinnitust raamatupidaja poolse hoolsuse rakendamisele. Oleme koostanud lihtsad soovitused lehel Raamatupidamine vajab kontrolli.

 

Oleme hea meelega abiks nii raamatupidamise korraldamisel, kontrollimisel, kui ka nõustamisel. Oleme soovi korral toeks Teie poolt valitud raamatupidajale. Meie kontaktid leiate siit.

Jaga postitust