Raamatupidamisteenus liigub üha suurematesse ettevõtetesse

Äritarkvara ja e-teenuste toel efektiivsemaks muutunud raamatupidamine on oluliselt vähendanud raamatupidaja tööd. Palju räägitud raamatupidajate arvu vähenemise kõrval muutusid lihtsad ja informatiivsed juhtimisaruanded äkki mõistlikult kättesaadavaks. Ometi ei ole see suurepärane tööriist veel paljude ettevõtjateni jõudnud.

“Ka Sinu pearaamatupidajal võib olla abi meeskonnast, kes lahendab igapäevaselt rohkem keerulisi olukordi, kui iial ühes ettevõttes ette võib tulla.”

Raamatupidamises loeb ainult kulu

Raamatupidamine, kui äri tugitegevus ise tulu ei genereeri. Nii näib arvestuse kuluefektiivsus üsna mõistliku eesmärgina. Halvemal juhul saab sellest väiksema palgaga nõustuva või soodsama hinnaga raamatupidamisteenuse pakkuja otsing. Pahatihti pakub selline lahendus vaid riigipoolsete miinimumnõuete ja hädapäraste jooksvate toimingute täitmise. Viimasega käib kaasas nii vigade suur tõenäosus, kui ka maksuriskid. Teisisõnu on tegemist oma elu elava raamatupidamisega, millel põhitegevuse toetamisega palju ühist pole. Juhatusel pole aimu võimalikest vigadest. Veel vähem saab finantsinfot juhtimiseks kasutada.

Raamatupidamisbüroo Askendo pakub olukorra selgitamiseks raamatupidamise hindamise teenust, mis aitab olulisi riske maandada.

Raamatupidaja peab ikka palgal olema

Raamatupidaja palkamine tundub vahel kõige turvalisem lahendus. Ühest küljest oli see keskmise suurusega ettevõtete puhul veel üsna hiljuti pea ainuvõimalik valik. Teisalt tundub juhile oma raamatupidaja paremini kontrollitav. Raamatupidamisteenuse üldtunnustatud kvaliteedinõuete puudumise tõttu on usaldusväärse teenusepakkuja leidmine väga raske.

Tegelikult on aga raamatupidajate tase äärmiselt ebaühtlane. Tugevate, arengule suunatud spetsialistide kõrval leidub väga palju nõrga ettevalmistusega raamatupidajaid, kes ei suuda jooksvate muudatustega kaasas käia. Olukorra teevad keerulisemaks tarkvarad, mis võimaldavad koostada aruandeid pelgalt andmesisestaja oskuste abil. Vaatamata ekraani pildi viisakale välimusele, ei taga see arvestuse korrektsust. Üksi töötava raamatupidaja vigu ei saa keegi märgata. Ka temal endal võib olla raskusi erialase abi leidmisega.

Raamatupidamisbüroo Askendo pakub tuge palgalisele raamatupidajale. Seda nii raamatupidamise protsesside efektiivsuse tõstmisel, aruannete kontrolli süsteemi loomisel, kui ka jooksvate küsimuste lahendamisel.

Raamatupidamine on muutunud

Varem ainult suurte ettevõtete tööriistana tuntud juhtimisaruanded on nüüd kõigile kättesaadavad. Lihtsad kokkuvõtted annavad juhile usaldusväärse täpsusega kiire ülevaate olulistest võtmenäitajatest, ilma mahukatesse raamatupidamise väljavõtetesse süvenemata. Küll toimib see vaid kvaliteetse raamatupidamise olemasolul.

Raamatupidamistöö on muutunud keerulisemaks, kuna lihtsamate ülesannete jaoks ei ole enam inimest tarvis. Sageli on tarvis väikeses mahus kõrge taseme professionaali tööd. Tema rakendamine raamatupidamise abifunktsiooni täitmiseks on ebamõistlikult kallis. Igasugune dubleerimine kvalifitseerub raiskamiseks.

Tarkvara roll kasvab. Eriti teravalt torkab see silma tarkvara võimaluste kasutamisel töö efektiivsuse tõstmiseks. Viimane võib raamatupidamise kulu ja tulemust kõigist teistest asjaoludest rohkem mõjutada.

Raamatupidamisbüroo Askendo pakub Directo äritarkvara kasutajatele raamatupidamise hindamise ja tarkvara kasutamise analüüsi teenust.

Kuidas ikkagi raamatupidamist korraldada?

Mõtle, millist infot juhtimiseks vajad. Vajadusel kaasa asjatundja, kellega igapäevased väljakutsed läbi arutada.

Selgita välja kõik raamatupidamises osalevad töötajad ja hinda nende panuse mahtu ning efektiivsust. Siia kuuluvad ka need, kes tegelevad raamatupidamisdokumentide ette valmistamise, edastamise, kontrolli ja kinnitamisega. Välista dubleerimised. Kaalu, kas kõiki tegevusi on ikka tarvis.

Kui raamatupidamise professionaali pädevusse kuuluvate ülesannete maht jääb ühe töötaja mahu piiridesse, siis uuri, kuidas suudaks raamatupidamisbüroo selle vajaduse rahuldada. Euroopas on raamatupidamisteenuse kasutamine tavapärane ka 50 mln EUR aastakäibega ettevõtetes.

Kasuta raamatupidamisbüroo teenuseid julgesti ka oma palgalise pearaamatupidaja abistamiseks. Headel spetsialistidelgi võib olla abi meeskonnast, kes lahendab igapäevaselt rohkem keerulisi olukordi, kui iial ühes ettevõttes ette võib tulla.

Võta meiega koostöövõimaluste arutamiseks kohe ühendust.

Jaga postitust