Miks valida raamatupidamisteenus?

Teenusepakkuja tugev raamatupidamise- ja maksualane kogemuste pagas

Raamatupidamisbüroo raamatupidaja puutub igapäevaselt kokku väga erinevate majandustehingute kajastamisega ning nendega seotud maksukaasuste lahendamisega. Tal tuleb selgitusi anda nii kliendile, kui ka audiitorile. Samuti kuulub ülesannete hulka kliendi esindamine suhetes maksuhalduriga. Niisugune töö mitmekülgsus nõuab raamatupidajalt pidevat iseseisvat tööd enesetäiendamise kallal. Büroo professionaalide meeskonnas üksteist konsulteerides, on vastuste leidmine ka keerulistele küsimustele palju lihtsam, kui üks pearaamatupidajana töötaval spetsialistil.

Hinnas sisalduvad üldkulud

Raamatupidamisteenuse hinnas sisaldub raamatupidaja koolitus, puhkused, töövahendid ja muud üldkulud. Ettevõtte oma raamatupidaja puhul on need kulud tihti märkamatud, kuid märkimisväärse suurusega.

Teenuse pidev kättesaadavus

Kontorist eemal töötav raamatupidaja saab kaasaegsete tehniliste vahendite abil olla sama palju kohal, kui kõrval kabinetis istuv inimene. Videokonverentsid, ekraani jagamine, failide üheaegne töötlemine ja mitmed teised internetipõhised teenused kuuluvad edumeelsemate raamatupidajate igapäevaste töövahendite hulka. Lisaks vastutab teenusepakkuja asenduse leidmise eest raamatupidaja haigestumise, puhkuse või muu ootamatu töökatkestuse ajal.

Informatsiooni konfidentsiaalsus

Väline raamatupidaja ei sõltu kliendi personalist. Palga- ja muude ettevõtte tundlike andmete salastatus on paremini kaitstud. Teenusepakkujal puudub motivatsioon anda isiklikul tasemel hinnanguid meeskonna- või ettevõttesiseste otsustele, mida tuleb palgalise raamatupidaja puhul praktikas ette.

Paremad aruanded ja raamatupidamise kõrgem usaldusväärsus

Mitmekülgsema kogemusele toetudes on raamatupidamisteenuse pakkujal parem ülevaade erineva aruandluse kasutamisest ning uutest tehnilistest võimalustest. Aruannete kvaliteedist sõltub büroo maine. Näiteks Saksamaa finantsasutused hindavad väike- ja keskmise suurusega ettevõtete aruandeid kõrgemalt, kui selle on koostanud professionaalne teenusepakkuja. Tõenäoliselt levib see trend tulevikus ka Eestisse.

Vastutava raamatupidaja vahetamise lihtsus

Raamatupidamisbürood kogevad väga erinevaid raamatupidamise ülevõtmise viise. Andmete kvaliteediprobleemid ja lahkuva raamatupidaja koostööst keeldumine on reaalsed riskid. Näiteks oleme aidanud klienti olukorras, kus lahkunud pearaamatupidaja jättis olulised ülesanded täitmata ja kustutas osa raamatupidamise informatsioonist.

Raamatupidamisbüroo kohustused kliendi ees on sätestatud lepingu ja õigusaktidega, mis tagavad kogu vajaliku info sujuva üleandmise ka juhuks, kui meie koostöö kliendiga mistahes põhjusel lõpeb.

Õiglane hind

Kõrge efektiivsus on raamatupidamisele keskendunud teenusepakkuja kriitiline edutegur. Sellest tulenevalt kujuneb turul õiglane hind, millest kõik asjatundlikud teenusepakkujad lähtuvad.

Huvi korral võta meiega julgesti ühendust!

Vaata lisaks ka:

Jaga postitust