Teeni raamatupidaja kuutasu

boonus

 

Soovita meie raamatupidamisteenust ja teeni koostööni viinud soovituse eest raamatupidaja kuutasu.

Saada potentsiaalse kliendi äriühingu nimi ja kontaktisiku andmed aadressile askendo@askendo.ee

 

Kampaania tingimused:

 1. Kampaania kestab kuni 31.03.2020.
 2. Soovitaja peab saatma hiljemalt 31.03.2020 teavituse aadressile askendo@askendo.ee, milles on märgitud äriühingu nimetus, esindaja kontaktid ning soovitaja andmed. Teavitus peab olema saadetud enne lepingu sõlmimist soovitatud äriühingu ja Askendo OÜ vahel.
 3. Arvesse ei lähe äriühingud, millel on Askendo OÜ-ga kehtivad või lõpetatud koostöölepingud.
 4. Askendo OÜ ja soovitatud äriühing peavad jõudma raamatupidamisteenuse lepingu sõlmimiseni hiljemalt 3 kalendrikuu jooksul, soovituse saamise päevast arvates.
 5. Soovituse tulemusel sõlmitud raamatupidamisteenuse leping peab kehtima vähemalt 6 kalendrikuud.

Boonuse arvutamine ja välja maksmine

 1. Boonuse summa leidmiseks arvutatakse soovitatud äriühingu ühe arvestuskuu raamatupidamise põhiteenuse keskmine, ilma käibemaksuta summa, esimese kuue arvestuskuu jooksul.
 2. Boonuse arvestamisel välistatakse lisateenuste, aastaaruande koostamise, tarkvara rendi, tarkvara juurutusteenuste, koolituse jm. teenuste eest arveldatud summad.
 3. Boonus makstakse välja 7 kalendripäeva jooksul peale soovitatud äriühingu kuuenda arvestuskuu raamatupidamisteenuse arve laekumist Askendo OÜ pangakontole.
 4. Boonuse maksmisel äriühingule arvestatakse see ilma käibemaksuta summas, mis makstakse välja äriühingu poolt esitatud arve alusel.
 5. Boonuse maksmisel eraisikule, arvestatakse boonuse summast maha kõik väljamaksega seonduvad ja kinnipeetavad maksud.

Välistused:

 1. Kampaaniat ei saa kasutada koosmõjus teiste pakkumiste ja/või soodustustega.
 2. Askendo OÜ võib ilma põhjendamata keelduda raamatupidamisteenuse lepingu sõlmimisest soovitatud ühinguga või lõpetada sõlmitud raamatupidamisteenuse lepingu enne koostöö kuue kuu täitumist.
 3. Askendo OÜ võib ilma põhjendamata keelduda boonuse välja maksmisest äriühingule, makstes tingimustele vastava boonuse eraisikule.