Maksumuudatused 2018: tee õiged valikud

Valitsuse poolt vastu võetud ja enamasti 2018. aasta algusest kehtima hakkavad maksumuudatused mõjutavad oluliselt pea kõiki ettevõtjaid ja töötajaid. Anname soovitusi valikute ning vajalike ettevalmistuste tegemiseks.

Suurema osa ettevõtjate jaoks on tegemist olulise maksutõusuga vaatamata Rahandusministeeriumi katsetele kajastada seda ettevõtja soovidega arvestamisena.

Eraisiku maksuvaba tulu

Eraisiku maksuvaba tulu maksimummäär tõuseb 500 euroni ja võib kõigist eraisiku sissetulekute summast sõltuvalt väheneda nullini. Võta õigeaegselt kõigilt töötajatelt uus maksuvaba tulu arvestamise avaldus. Täpsemaid soovitusi loe siit: Tulumaksuvaba miinimum – tööandja mure.

Sõiduautode maksustamine

Sõiduautode erakasutuse uue maksustamise korra järgi arvestatakse alates 2018. aasta algusest erisoodustusmaksu kõigilt segakasutuses olevatelt sõiduautodelt vastavalt auto võimsusele. Maksumääraks on 1,30 EUR/kW kuus ja see ei sõltu erakasutuse mahust. Üle 5 aasta vanuste sõidukite puhul on maksumääraks 0,97 EUR/kW.

Suurema osa ettevõtjate jaoks on tegemist olulise maksutõusuga vaatamata Rahandusministeeriumi katsetele kajastada seda ettevõtja soovidega arvestamisena (vt. Raamatupidaja: ausalt sõiduautode maksustamisest).

Valida on kolme võimaluse vahel:

  1. Maksta erisoodustusmaksu uuelt, auto võimsuselt sõltuvalt maksumääralt.
  2. Loobuda sõiduauto kasutamisest erasõitudeks ja teha liiklusregistrisse auto kohta vastav märge. Seda saab teha riigilõivu vabalt Maanteeameti e-teeninduses alates detsembrikuu keskpaigast.
  3. Müüa ettevõtte sõiduautod ja lahendada auto kasutamise vajadus isikliku sõiduauto kasutuse hüvitamisega.

Valikute rahalisest mõjust kirjutasime posituses Firmaautode maks on valitav.

Maksumuudatused toovad ka piiratud maksuvabastusi

Töötaja transpordikulude maksuvaba hüvitamine

Alates 01.07.2017 on maksuvaba töötaja transport, kui töötaja elukoht asub töökohast vähemalt 50 kilomeetri kaugusel. Tööandja võib transpordi korraldada töötaja kulude hüvitamisega võib oma sõiduki kasutada andmisega. Lisaks on maksuvaba mistahes töötajate transport, mille on tööandja korraldanud vähemalt 8 istekohaga sõidukiga või bussiga liiklusseaduse tähenduses.

Piirang: Maksuvabastus kehtib ainult töölepinguga töötavale töötajale, mitte juhatuse liikmele ega võlaõigusliku lepinguga töövõtjale.

Töötaja maksuvaba majutamine

Alates 01.07.2017 kehtib maksuvabastus töötaja majutamisele. Maksuvaba on töötaja majutuskulu juhul, kui töökoha kaugus on vähemalt 50 kilomeetrit töötaja elukohast ja töötajal ei ole lähemal jäävat kinnisvara. Maksuvaba majutuskulu piirmäär on 200 eurot kuus majutusele Tallinnas ja Tartus ning 100 eurot kuus mujal Eestis.

Piirang: Maksuvabastus kehtib ainult töölepinguga töötavale töötajale, mitte juhatuse liikmele ega võlaõigusliku lepinguga töövõtjale.

Tervise edendamise kulude maksuvabastus

Alates 01.01.2018 on tööandjale maksuvabad töötajate tervise edendamiseks tehtavad kulud kuni 100 euro ulatuses kvartalis ühe töötaja kohta. Nimetatud kulude all mõeldakse järgmisi kulusid:

  • avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu;
  • sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutusi;
  • tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavaid kulutusi;
  • kulutusi tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele;
  • ravikindlustuslepingu kindlustusmakset.

Piirang: Maksuvabastus kehtib ainult juhul, kui tervise edendamise võimalusi võimaldatakse kõikidele töötajatele. Maksuvaba summa aga arvestatakse võimalusi tegelikult kasutanud töötajate arvu järgi.

Näiteks, kui tööandja rendib 25-le töötajale kasutamiseks ujula hinnaga 700 eurot kuus (2100 eurot kvartalis) ja tegelikult kasutab ujulat 15 töötajat, siis on maksuvaba kulu 1500 eurot ning 600 eurot kvartalis on erisoodustusena maksustatav kulu.

Jaga postitust