Kaugel asuv raamatupidamine on lähemal

Raamatupidamine on paljude silmis iseenesest mõistetavalt kontoritöö. Tänased tehnilised võimalused ja töövõtted muudavad seda kiiresti. Kaasaegne raamatupidamine on kiire ja paindlik, varustades juhti olulise infoga, teavitades seejuures võimalikest riskidest.

Juhid ei ole aga sageli mõelnud kaotatud tööajale, mille põhjustas suvalisel ajal sisse astunud raamatupidaja, kes katkestas juhi mõttelõnga strateegilise küsimuse lahendamisel.

Vaid kontoris korraldatud raamatupidamine on aegunud mõtteviis

Mitmed juhid tunnevad ennast mugavamalt, kui raamatupidaja istub alati kontoris. Juht saab igal ajal raamatupidaja poole pöörduda ning viimasel on lihtne küsida juhilt puuduvat infot või dokumente. Juhid ei ole aga sageli mõelnud kaotatud tööajale, mille põhjustas suvalisel ajal sisse astunud raamatupidaja, kes katkestas juhi mõttelõnga strateegilise küsimuse lahendamisel. Selline töökorraldus hävitab samamoodi ka raamatupidaja tööaega, kui ta on sunnitud ühelt keskendumist vajavalt ülesandelt teisele ümber lülituma.

Mõne minutiga on käes info, mis paberaruande või Exceli puhul vajaks raamatupidaja sekkumist ja kulutaks vähemalt kahe inimese – raamatupidaja ja juhi tööaega.

Paberi ja Exceli aeg on möödas

Õlitatult toimiv raamatupidamine tagab juhile vajaliku info olemasolu. Paberile trükitud aruande või Exceli kujul saadetud faili asemel saab luua juhile sobiva töölaua. Kasutajale kohandatud valikute kaudu leiab ta hõlpsasti vajaliku info. Aruannetes sisalduvate linkide kaudu üldisemalt detailsemaks liikudes, saab juba mõne hiireklikiga leida koondandmetes silma jäänud numbri taga oleva arve või muu dokumendi. Mõne minutiga on käes info, mis paberaruande või Exceli puhul vajaks raamatupidaja sekkumist ja kulutaks asjatult vähemalt kahe inimese – raamatupidaja ja juhi tööaega.

Juht ei sõltu raamatupidaja kohal viibimisest. Elektroonilised suhtluskanalid pakuvad suurepäraseid alternatiive vahetule kontorisuhtlusele.

Kaugtöö uued võimalused

Palgalise, kontoris istuva raamatupidaja abil korraldatud raamatupidamine on populaarne, sest tekitab juhtides turvatunde. Raamatupidamisteenuse puhul kardetakse, et raamatupidamine on kusagil eemal ning suhtlemine konarlik. Mõlemad harjumused teevad pigem karuteene.

Raamatupidamine saab ka kõige muutlikumas ettevõttes toimida selgete rutiinide ja protseduuride järgi. Paberdokumentide asendamine elektroonilistega muudab need hõlpsasti menetletavaks. Raamatupidamine saab kiiremaks ja ülevaatlikumaks. Kontoris viibimine kujuneb vabatahtlikuks, millega kaasnevad täiendavad eelised. Juht ei sõltu raamatupidaja kohal viibimisest. Elektroonilised suhtluskanalid pakuvad suurepäraseid alternatiive vahetule kontorisuhtlusele.

Kokkuvõttes saab üksiku pearaamatupidaja soolo muutuda tõeliseks meeskonnatööks, mille tase vastab rahvusvahelistele nõuetele. Oma raamatupidajate meeskond võib pakkuda aruandeid, millest varem unistada ei osatud.

Lisavõimalused raamatupidamisteenusest

Innovatiivne raamatupidamisteenus võib olla suureks abiks olemasoleva meeskonna töö tõhustamisel või raamatupidamise ümber korraldamisel. Olulise eelisena on teenuse raames võimalik kasutada just vajalikus mahus tippspetsialisti, kelle täiskohaga palkamine on ettevõtte suuruse tõttu ebamõistlik. Kokkuvõttes saab üksiku pearaamatupidaja soolo muutuda rahvusvahelistele nõuetele vastavaks meeskonnatööks. Oma raamatupidajate meeskond võib pakkuda aruandeid, millest varem unistada ei osatud. Seda kõike ilma täiendavate lisakuludeta.

Askendo raamatupidamisbüroo pakub tavapärase raamatupidamisteenuse kõrval kliendile kohandatud lahendusi ja projektipõhiseid konsultatsiooniteenuseid.

Jaga postitust