Raamatupidamise hind soodsamaks

Äripäev soovitab oma hiljutises juhkirjas ettevõtjatel hindu tõsta. Üldine hinnatõus mõjutab paratamatult püsikulusid, mille osaks on muuhulgas raamatupidamine. Mitmed ettevõtjad loodavad kõrges konkurentsis raamatupidamisteenuse hinna püsimisele. Palgalise raamatupidaja kasvavast palgaootusest pole aga lõpuks pääsu.

Nii ei pruugi odava tarkvara, madalapalgalise raamatupidaja või kõige soodsama teenusepakkuja kasutamine anda kaugeltki soodsaimat tulemust.

Raamatupidamise hind koosneb erinevatest osadest

Raamatupidaja palgakulu ja teenusena ostetava raamatupidamise hind on kõigile arusaadavad. Tihti tunduvad paberdokumentide töötlemise ja arhiveerimise kulud ebaolulised, mis võivad olla tegelikult märkimisväärsed. Suuremad summad peituvad muu meeskonna poolt dubleerivatele tegevustele ja vigade parandustele kuluvas tööajas. Nii ei pruugi odava tarkvara, madalapalgalise raamatupidaja või kõige soodsama teenusepakkuja kasutamine anda kaugeltki soodsaimat tulemust.

Askendo raamatupidamisbüroo pole viimase 10 aasta jooksul mahupõhiseid raamatupidamise ühikuhindasid muutnud. Raamatupidaja töötasu kasv tuleb efektiivsuse tõusust.

Võit peitub arengus ja tasakaalus

Arenevale infotehnoloogiale toetuvale raamatupidamisele lisandub iga päev uusi võimalusi. Rutiinsemad tegevused jäetakse arvuti hooleks ja info tarbijad ei vaja enam raamatupidajat aruannete kätte saamiseks. Ometi ei kao raamatupidaja roll vaid muutub hoopis vastutusrikkamaks.

Olulise tugifunktsiooni keskmes juhib arengule avatud pearaamatupidaja grupitööd, millest võtavad osa paljud ettevõtte töötajad, tihti ka juhatuse liikmed. Iga osaleja töömugavus ning ajakulu on kriitilise tähtsusega. Ideaalis tegeleb igaüks vaid tema tööks vajaliku infoga. Lihtsamad ja ajamahukamad ülesanded jäetakse väiksema kuluga töötajate ülesandeks. Tulemuseks saab soodsam raamatupidamise hind isegi siis, kui raamatupidaja kulu kasvab.

Isegi juhul, kui pakutava raamatupidamise hind ei ole märkimisväärselt odavam pearaamatupidaja palgast, annab eelise teenusepakkuja meeskondlik kogemuste pagas, mitmekülgne äriprotsesside mõistmine ning suurepärane tarkvara kasutus.

Raamatupidamise hind ei kasva

Askendo raamatupidamisbüroo pole viimase 10 aasta jooksul mahupõhiseid raamatupidamise ühikuhindasid muutnud. Raamatupidaja töötasu kasv tuleb efektiivsuse tõusust. Raamatupidajate arv ettevõtetes väheneb. Mitmed väikse- ja keskmise suurusega ettevõtete juhid mõistavad juba praegu kvaliteetse raamatupidamisteenuse eeliseid palgalise pearaamatupidaja ees. Isegi juhul, kui pakutava raamatupidamise hind ei ole märkimisväärselt odavam pearaamatupidaja palgast, annab eelise teenusepakkuja meeskondlik kogemuste pagas, mitmekülgne äriprotsesside mõistmine ning suurepärane tarkvara kasutus.

Uue trendina võetakse teenusepakkuja appi palgalisele raamatupidajale, olemasoleva või uue tarkvara juurutamiseks, raamatupidamise protsesside parandamiseks. Samuti muude projektipõhiste või püsivate ülesannete täitmiseks. Tulemusena kasvab ettevõtte konkurentsivõime ja oma tööle keskenduvate töötajate nägu muutub rõõmsamaks.

Jaga postitust