Kontrolli oma raamatupidajat

Raamatupidamise korraldamine ja kontrolli eest vastutab juhatus ka juhul, kui raamatupidamine on teenusena sisse ostetud või selle korraldamiseks raamatupidaja palgatud.

Siinkohal anname juhised raamatupidaja töö olulise osa lihtsaks kontrolliks, mille läbiviimine ei vaja raamatupidamise eriteadmisi. Kui tundub keeruline, siis küsi abi. Pakume kirjeldatud andmete võrdlemist hinnaga 10 EUR+km.

Bilansis toodud saldod peavad võrduma järgmiste detailsemate aruannete või väljavõtetega:

  1. Pankade saldod – internetipanga väljavõte.
  2. Ostjatelt laekumata arved – laekumata arvete nimekiri (müügireskontro)
  3. Finantsinstrumentide saldo – internetipanga väärtpaberite väljavõte
  4. Varud – lao aruanne
  5. Varude eest makstud ettemaksud – ettemaksude nimekiri, mis võib olla ka osa tasumata arvete aruandest (ostureskontro)
  6. Põhivara, sealhulgas akumuleeritud kulum – põhivara aruanne
  7. Hankijatele tasumata arved – tasumata arvete nimekiri (ostureskontro)
  8. Võlad töövõtjatele – järgneval kuul välja makstavad töötasud palgaarvestusest
  9. Maksuvõlad – e-maksuameti saldod
  10. Bilansi tasakaal: varad kokku (aktiva) peab võrduma kohustuste ja omakapitali summaga (passiva).
Jaga postitust