Raamatupidaja: ausalt sõiduautode maksustamisest

Paljusid puudutav sõiduautode maksustamise muutmine on jäänud põhjendamatult teiste valitsuse töövõitude varju. Jättes kõrvale erialased üksikasjad, tõlgime raamatupidaja vaatevinklist Valitsuskabineti nõupidamise päevakorras toodud väiteid.

Ettevõtja ja raamatupidaja koormus väheneb

Järelikult ei muuda planeeritav kord ettevõtja olukorda lihtsamaks, vaid kohustab igal juhul maksma maksu maksimummääralt.

Rahandusministeeriumi sõnul tehakse ettevõtjate elu lihtsamaks, vabastades nad sõidupäeviku täitmise kohustusest. Tegelikult on selline võimalus ettevõtjatel kogu aeg olnud. Sõidupäevik annab võimaluse maksta erisoodustusmaksu erasõitude tegeliku mahu pealt. Selle täitmata jätmisel tuleb täna tasuda maksu maksimummääralt 256 eurot (maksukulu 169,60 eurot). Järelikult ei muuda planeeritav kord ettevõtja olukorda lihtsamaks, vaid kohustab igal juhul maksma maksu maksimummääralt. Küll jääb võimalus asendada firmaauto kasutus isikliku auto sõitude hüvitamisega. Selle ligikaudne tasuvuse arvutus on toodud meie blogis “Firmaautode maks on valitav”.

Uus kord muudab maksu valdava enamuse jaoks soodsamaks

Niisiis on väited maksukoormuse üldisest langusest pigem moonutatud tõde. Uus kord tõstab oluliselt sõiduautode erakasutuse maksukoormust.

Ilmselt iga raamatupidaja teab, et on väiksed valed, suured valed ja statistika. Maksukohustus muutuks tõepoolest väga paljudele ettevõtjatele väiksemaks, kui kõik need ettevõtjad maksaksid täna maksu maksimummääralt. Selle asemel täidetakse sõidupäevikuid, makstes maksu tegeliku eratarbe osalt, mis jääb tihti oluliselt alla maksimummäära. Niisiis on väited maksukoormuse üldisest langusest pigem moonutatud tõde. Uus kord tõstab oluliselt sõiduautode erakasutuse maksukoormust.

Maksu mõte ja õiglus

Isegi kui keerulisele analüüsile toetuvad laused on fakti väites korrektsed, varjutab seda kõike lubadeta riigikogulase seadusliku autohüvitisega kaasnev maik.

Erisoodustusmaksu mõte on võrdsustada rahas makstav töötasu (ka kontrollorgani liikme tasu) muu üle antava hüvega. See peab tagama kogu kompensatsioonipaketi võrdse maksustamise. Sõiduauto erakasutuse maksustamise aluseks peaks seejuures olema sõiduauto kasutamisest saadava hüve turuväärtus. Viimane sõltub eelkõige auto hinnast ja kasutuse mahust.

Õiglusele rõhuv Rahandusministeeriumi analüüs ignoreerib sama võimusega autode hinnaerinevusi, mis esinevad vähemalt kordades. Viie aasta piiri ületavate autode puhul väheneb maksukoormus 25% võrra, kui kõnealused hinnavahed võivad kasvada isegi kümnetesse kordadesse. Auto kasutamise maht on lihtsuse huvides ja raamatupidaja rõõmustamiseks üldse välja jäetud.

 

Kokkuvõttes ei anna me hinnangut planeeritavale maksumuudatusele. Juhime tähelepanu liidrite väidetele, mis ei vasta sellele, kuidas raamatupidaja ettevalmistuseta, eesti keelt oskav inimene võiks neid mõista. Isegi kui keerulisele analüüsile toetuvad laused on fakti väites korrektsed, varjutab seda kõike juhiloata riigikogulase seadusliku auto(kulu-)hüvitisega kaasnev maik.

Jaga postitust