Raamatupidaja: on seadus soovituslik?

Jaanuari esimestel nädalatel oli mõnigi raamatupidaja silmitsi välguna selgest taevast tulnud uue siseriikliku metallitoodete pöördmaksustamise korraga. Varem vaid selgetele eranditele kehtinud reegel laienes suuresti. See muutus äkki väga paljude jaoks aktuaalseks.

Tollis kasutatavate kaubakoodide ja reaalse riiulis seisva toote omavaheline sidumine ei ole aga kaugeltki lihtne.

Teadmise hiline jõudmine raamatupidajani pole kaugelt oluline muudatuse ärilise sisu kõrval. Nimelt laiendati erikorda suurele kaupade hulgale. Seejuures kaasati näiteks ehitustarvete kaupluse igapäevastest kassatehingutest läbi käivad tooted. Kokkuvõttes tekkis kaks olulist väljakutset:

  1. Kuidas üldse aru saada, millisele kaubale uus kord rakendub?
  2. Kuidas tagada seaduse täitmine suure hulga kassatehingute puhul, kus varem ei olnud ostja isiku tuvastamine oluline?

Raamatupidaja päring maksuhaldurile

Niisiis andis maksuhaldur omalt poolt seadusest lähtuva ja parima võimaliku vastuse, mis raamatupidajat palju ei aidanud.

Palusime maksuhaldurilt soovitusi jaotamaks laovarude hulgas olevad tooted erikorrale alluvate ja selle alt välja jäävate toodete vahel. Vastuseks saime viited õigusaktidele ning selgitustele maksuhalduri kodulehel. Viimased jõudsid omakorda kaubakoodide nimekirjani. Tollis kasutatavate kaubakoodide ja reaalse riiulis seisva toote omavaheline sidumine ei ole aga kaugeltki lihtne. Seda eriti juhul, kui varem pole olnud kaubakoodide määramise vajadust ja artiklite arv on suur. Niisiis andis maksuhaldur omalt poolt seadusest lähtuva ja parima võimaliku vastuse, mis raamatupidajat palju ei aidanud.

Maksuhaldur: las olla valesti aga soovitage järgmine kord õigesti teha

01.02.2017 pöördus Eesti Maksumaksjate Liit maksuhalduri poole kirjaliku selgitustaotlusega. Otsiti vastused küsimustele, mis on mõnegi raamatupidaja südamel. Eesti Maksumaksjate Liidu kodulehelt leiab uudise koos maksuhalduri vastusega.

Erikorra ekslikul rakendamata jätmisel lubab maksuhaldur sellist tehingut korrektsena aktsepteerida ja soovitab eksinud müüjat informeerida, et viimane teaks tulevikus korrektsemalt toimida.

Vastuses möönab maksuhaldur probleemide olemasolu ja huvi ettepanekute vastu, mis aitaksid neid lahendada. Ühtlasi selgitab ta kaubakoodide määramist küsitud eriolukordades, annab teada aktsepteeritavast valikuvõimalusest erikorra alla kuuluvate kaupade maksustamisel, kui kaupu müüakse koos paigaldus- või ehitusteenusega ning kinnitab ehitustarvete kaupluse töökorralduse muutmise vajaduse võimalust. Praktikas lisandub mitmetele äriühingutele täiendav hoolsuskohustuse täitmine, mille rikkumine võib maksumaksjale kaasa tuua täiendava maksukohutuse.

Erikorra ekslikul rakendamata jätmisel lubab maksuhaldur sellist tehingut korrektsena aktsepteerida ja soovitab eksinud müüjat informeerida, et viimane teaks tulevikus õigemini toimida.

Soovituslik seadus

Ei saa lugeda normaalseks olukorda, kus maksuhaldur on sunnitud seaduse täitmise keerukuse tõttu leppima selle ignoreerimisega.

Uus metallitoodete pöördmaksustamise kord tekitab ostjale positiivse rahavoo, mis võib mõnel juhul olla ka oluline. Ometi jääb väga palju olukordi, kus raamatupidaja tunneks end pöördmaksustamise rakendamata jätmisel muretumalt ja turvalisemalt.

Maksuhaldur on andnud tunnustamisväärselt põhjalikke selgitusi uue korra mõistmiseks nii palju, kui selles olukorras üldse häid selgitusi anda saab. Arvatavasti hindab iga raamatupidaja kõrgelt maksuhalduri poolset kaine mõistuse kasutamist kergesti tekkiva eksimise puhul. Kõnealuse vea parandamise paindumatu nõudmise tagajärjeks võib olla ostja maksuvõlg ja sellega kaasnevad lisakulud. Ometi ei ole maksuhalduril seadusandlikku võimu. Tema kirjalik selgitus saab võimaliku kohtuvaidluse puhul olla oluline tõend, kuid mitte vääramatu tõde.

Raamatupidaja asi on oma tööd teha. Ei saa lugeda normaalseks olukorda, kus maksuhaldur on sunnitud seaduse täitmise keerukuse tõttu leppima selle ignoreerimisega. Millegipärast on just viimasel ajal kuulda kiirustades tehtud seadusemuudatustest. Soovime seadusandjale jõudu paremaks seaduseloomeks tulevikus.

Jaga postitust